Пожароизвестителни системи

Предварително обследване на обекта -консултации и разработка на концепция за пожарна безопасност.

Проектиране и  съгласуване на проектната документация.

Доставка , оборудване и монтаж „до ключ“, изготвяне на документация според изискванията за предаване и тестване на пожаро-известителни системи.

Допълнително разширение  на съществуващи системи за пожароизвестяване.

Автоматично оповестяване на алармените и аварийни сигнали от пожаро-известителните системи към отговорни за обекта лица, или към дежурен мониторинг център.

Гаранционно,следгаранционно и сервизно обслужване.