За нас

Нашият основен приоритет е предоставяне на услуги в областта на охранителната дейност и всички приложения към нея:

  • Сигнално-охранителна дейност;
  • Алармени и пожароизвестителни системи;
  • Видеонаблюдение;
  • Контрол на достъп;
  • Всякакви нестандартни решения, вписващи се в тази дейност.

Компанията е създадена през 2000 година под името „СОТ ПЛЮС”ООД. В това дружество се съчетават комплексно сигнално-охранителна дейност, стационарна физическа охрана, доставка и сервизна дейност на сигнално-охранителна техника, Видеонаблюдение и Пожароизвестяване.

След 2005 г. развитието налага разделяне управлението на дейностите, изразено чрез създаване на две нови дружества : „Дейт инвест” и Дейт секюрити”.

ДЕЙТ ИНВЕСТ ООД извършва проектиране, доставка, монтаж и сервизно обслужване на всички видове системи за сигурност, охрана, известяване и наблюдение и притежава разрешение - лиценз N 113/21.05.2012 г. на МВР -ГД ПБЗН за поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове на територията на цялата страна.

ДЕЙТ СЕКЮРИТИ ООД извършва охранителна дейност и притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност N 2521/31.05.2013 на територията на Бургаския регион.