Физическа охрана

Предоставяме 24 часова физическа охрана на територията на Бургаска област, осъществяваща се от квалифицирани служители. При подбора на кадри, компанията се ръководи от критериите, заложени в Закона за Частната охранителна дейност ,фирмената си политика и изискванията на клиента. Всички охранителни екипи преминават през систематизирани форми на обучение, според изискванията на съответните отговорности и разработените планове за действие, съгласувани с възложителя.

За осигуряването на максимална сигурност и защита фирмата разработва решения според спецификата на всеки обект, представляващи комбинирани действия с технически средства и автопатрули.

На своите клиенти с физическа охрана , фирмата предлага технически системи за охрана,наблюдение,известяване и контрол на достъпа на преференциални цени.