Доставка, монтаж, техническо абонаментно поддържане

Всички видове системи, свързани с:

  • Охрана;
  • Пожароизвестяване;
  • Сигнализация;
  • Видеонаблюдение;
  • Озвучаване;
  • Домофонни и и видеодомофонни системи;
  • Контрол на достъп.

Разполагаме с квалифициран технически екип за извършване на качествена услуга при договорени параметри и срокове.

Цената на вяска услуга се формира след предварителен оглед и обсъждане на всички детайли по поръчката на принципа на свободно договаряне между двете страни.